linux操作系统 zstd命令手册

zstd

使用 Zstandard 压缩来压缩 / 解压文件. 更多信息:https://github.com/facebook/zstd.

  • 将一个文件压缩到一个 .zst 后缀的压缩文件中:

zstd {{file}}

  • 解压缩一个文件:

zstd -d {{file}}.zst

  • 将文件解压缩到标准输出 (stdout):

zstd -dc {{file}}.zst

  • 使用指定的压缩等级来压缩一个文件.0 = 最差,19 = 最好 (默认等级是 3):

zstd -{{level}} {{file}}

  • 使用更多内存 (解压或压缩时) 来得到更高的压缩比:

zstd --ultra -{{level}} {{file}}