linux操作系统 heroku命令手册

heroku

从命令行创建和管理 Heroku 应用. 更多信息: https://www.heroku.com/.

  • 登录到你的 heroku 帐户:

heroku login

  • 创建一个 heroku 应用:

heroku create

  • 显示应用的日志:

heroku logs --app {{app_name}}

  • 在 dyno(Heroku 虚拟机)中运行一次性进程:

heroku run {{process_name}} --app {{app_name}}

  • 列出应用的 dyno(Heroku 虚拟机):

heroku ps --app {{app_name}}

  • 永久销毁应用:

heroku destroy --app {{app_name}}